Organizátoři

Mezinárodní dobrovolnická akademie Hartenberg

Mezinárodní dobrovolnická akademie Hartenberg vznikla v roce 2010 na popud samotných dobrovolníků. Jejím hlavním cílem je napomoci rozvoji dobrovolnictví v regionu a  společně s Hartenberg o.s. pořádání mezinárodních projektů.

V současné době má již přibližně dvacet členů, kteří pomáhají s přípravou mezinárodních aktivit, koordinují partnerství s neziskovými organizacemi ve své zemi, překládají tento web do svých mateřských jazyků, vydávají elektronický zpravodaj HeART Echo, podílejí se na propagaci hradu a dobrovolnických projektů tvorbou informačních materiálů apod.

Hartenberg o.s.

Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů. Hlavním cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, především pak záchrana, obnova a údržba území v okolí hradu Hartenberg, zámeckého parku, údolí Svatavy a Dolinského potoka – mapování, ochrana, obnova a údržba památek, důlních děl, krajinných a přírodních hodnot v daném území.

Divadlo Na Zhukah

Divadlo „Theatre na Zhukah” bylo založeno v Kharkově (Ukrajina) v prosinci r. 2007. Soubor tvoří převážně amatérští herci, přesto v některých představení vystupují profesionálové. Divadlo si získalo oblibu díky uvádění her v režii Olgy Ternovové, její práce je vysoce ceněna kritiky. Od svého otevření je budova stále plná.

„Theatre na Zhukah” se aktivně účastní mnoha festivalů na Ukrajině, v Polsku a v České republice. Soubor získal „Stříbrnou masku” (v r. 2010 za hru „We Care a Lot”), „Zlatou masku” (v r. 2011 za „Plasticine of the World”) na mezinárodním festivalu „Jižní maska” (Nikolajev), a také mnohá ocenění za herecké výkony a za nejlepší debut (hra „Go ahead!?”) na Mezinárodním festivalu „Rampa-2011″ (Dněpropetrovsk).

Náš repertoár je založen na klasickém i moderním dramatu. Vycházíme z národních divadelních tradic, ale jsme otevřeni i praktikám dalších škol a tvůrčím experimentům. Dosud jsme uskutečnili nemalé množství mezinárodních projektů. V r. 2009 soubor „Theatre na Zhukah” uspořádal návštěvu slavné ruské dramatičky Niny Sadur v Kharkově. Ten samý rok jsme společně s dobrovolníky z Polska, Japonska, Švédska, Německa a Ukrajiny secvičili unikátní, tzv. bleskové představení (během pěti dnů) „Nad Gorodom“ („Over The City”). V r. 2010 „Theatre na Zhukah” podnítil a spolupořádal výroční Mezinárodní divadelní festival Hartenberg v České republice, jenž vznikl jako platforma divadelních souborů z různých zemí, umožňující vzájemnou výměnu tvůrčích zkušeností. V r. 2011 a 2012 „Theatre na Zhukah” uspořádal návštěvy polských divadel „Krzyk” a „Brama” na Ukrajině, kde tyto soubory předvedly svá představení i tvůrčí dílny.

Jedna ze zakladatelů divadla „Theatre na Zhukah” a jeho režisérka Olga Ternovová věří, že režisér musí být především upřímný a přesný při hledání správné dramaturgie, stejně tak jako při výběru způsobu ovlivňování diváka; ona sama se řídí principem „divadlo je pro člověka, člověk tu není pro divadlo”. Jako stoupenkyně a následovnice Stanislavského systému vkládá do své tvůrčí práce také vlastní know-how, které sdílí při vedení tvůrčích dílen během divadelních festivalů na Ukrajině, v Polsku a v České republice.