Historie

Historie divadelního festivalu na hradě Hartenberg začala v r. 2010 v podobě malého mezinárodního divadelního kempu, který navštívili představitelé třech souborů z Ukrajiny, Polska a Francie. Hlavní myšlenkou celého setkání bylo vzájemné sdílení zkušeností za pomoci hereckých cvičení, tj. jejich vedením a účastí. Několik divadelních škol, jež se setkaly na stejném místě a byly ochotné sdílet své know-how, vytvořily koncept Mezinárodního divadelního festivalu Hartenberg, které se v současnosti na hradě koná každé léto. Na rozdíl od tradičních divadelních festivalů v tomto projektu není zdůrazňována kreativní soutěž, ale spíše různorodá vzájemně se obohacující výměna zkušeností při společné tvůrčí práci. Festivalová cvičení a představení jasně ukazují, jak různé jsou divadelní školy a trendy, a společně nacvičená hra poté představí, co se stihlo během festivalových dnů, což dokazuje schopnost překonávat rozdíly právě tím, že se pracuje společně. Počet účastníků roste každým rokem, také se zvyšuje geografická různorodost.

2010

Festival navštívila divadla z Polska (Krzyk, Mashevo), Francie (Regional Center of Dramatic Art, Clermont) a Ukrajiny (Teatr Na Zhukah, Kharkov).

Fotoarchív

2011

 

Festival navštívila divadla z USA (EleffantFootTheater, Boston, MA), Francie (Regional Center of Dramatic Art, Clermont), Polska (EcceHomo, Kielce), Ukrajiny (Teatr Na Zhukah, Kharkov), Gruzie, dále také jednotliví představitelé z Ukrajiny, Anglie a Itálie.

Fotoarchív

 

 2012